Firemní styl - Corporate identity

 Takzvaný firemní styl (corporate identity) je tvořen nejen samotným logotypem, ale zejména souborem pravidel určujících jeho použití v tiskovinách merkantilních (vizitky, dop. papíry, obálky, desky) i reklamních (např. letáky, prospekty, katalogy či inzerce), případně ve webové prezentaci. Tato pravidla firemního stylu bývají obsažena v GRAFICKÉM MANUÁLU. Ten tedy definuje jak přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní písma event. další grafické prvky. Jeho součástí jsou i grafické návrhy merkantilních tiskovin včetně přesných rozkresů pro jejich opakovanou výrobu. Grafický manuál, který vzniká v úzké spolupráci s klientem (vedením firmy) se posléze stává závazným pro všechny zaměstnance firmy, zejména marketingové pracovníky a tím je zajištěna stylová jednota všech tiskovin a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje navenek i uvnitř. Bývá obvyklé a výhodné, když grafický manuál vzniká zároveň s logotypem, ale je možné jej také vytvořit dodatečně k již existujícímu a užívanému logotypu.

Firemní logo a logotyp jsou základními identifikačními prvky. Podle nich vás zákazníci rozpoznají v obrovském množství jiných firem, které poskytují stejné nebo podobné služby. Proto jsou logo a logotyp tak důležité a jejich grafickému návrhu a zpracování je třeba věnovat velkou pozornost. Logo musí být jednoduché, originální a snadno zapamatovatelné.

Nabízíme:
 

 1. Grafický návrh a tvorbu firemního loga, produktového loga
  Jde o kreativní činnost, při které vám vytvoříme více grafických návrhů, z kterých si vyberete ten, jenž vás nejvíce nadchne.
  Tuto variantu pak v dalších krocích upravíme, až do podoby ze které budete mít skutečně radost – loga, které budete používat jako svoji značku.
 2. Vytvoření logotypu
  Disponujeme velkým množstvím fontů, které se pro vás graficky ještě dotvoří, nebo vytvoříme zcela nový typ písma – jen pro vás.
 3. Redesign – modernizaci stávajícího loga
  Po letech používání loga nastane čas jeho modernizace. Neměla by to být „kompletní plastika”, ale jen jemné doladění, při kterém si logo zachová svůj výraz i charakter.
 4. Vektorizaci loga
  Překreslíme/zvektorujeme vaše stávající logo. Vektorové logo si uchovává svoji kvalitu i při zvětšení – ideální pro tiskové materiály