GRAFIKA

Nabízíme:
 

 1. Grafický návrh a tvorbu firemního loga, produktového loga
  Jde o kreativní činnost, při které vám vytvoříme více grafických návrhů, z kterých si vyberete ten, jenž vás nejvíce nadchne.
  Tuto variantu pak v dalších krocích upravíme, až do podoby ze které budete mít skutečně radost – loga, které budete používat jako svoji značku.
 2. Vytvoření logotypu
  Disponujeme velkým množstvím fontů, které se pro vás graficky ještě dotvoří, nebo vytvoříme zcela nový typ písma – jen pro vás.
 3. Redesign – modernizaci stávajícího loga
  Po letech používání loga nastane čas jeho modernizace. Neměla by to být „kompletní plastika”, ale jen jemné doladění, při kterém si logo zachová svůj výraz i charakter.
 4. Vektorizaci loga
  Překreslíme/zvektorujeme vaše stávající logo. Vektorové logo si uchovává svoji kvalitu i při zvětšení – ideální pro tiskové materiály.

Firemní logo a logotyp jsou základními identifikačními prvky. Podle nich vás zákazníci rozpoznají v obrovském množství jiných firem, které poskytují stejné nebo podobné služby. Proto jsou logo a logotyp tak důležité a jejich grafickému návrhu a zpracování je třeba věnovat velkou pozornost. Logo musí být jednoduché, originální a snadno zapamatovatelné.

Znaky kvalitního loga:

 1. Použitelnost ve všech směrech
 2. Jasný a zapamatovatelný vzhled
 3. Jednoduchý vzhled
 4. Originální

Moderní logo:

 1. Abstraktní
 2. Vyjadřuje činnost společnosti
 3. Malá barevnost

Tvorba loga - logo, logotypy

Logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…) je označení organizace, společnosti, firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení. Logo je uváděno na produktech této firmy, pomáhá tak identifikaci a tvoří povědomí o značce (image-building).

Logotyp

Logotyp je písmová nebo slovní značka, graficky znázorněný název společnosti, firmy, výrobku, značky apod.

Obvykle je použitý charakteristický typ písma (často výtvarně upravený). Pokud je logotyp důsledně používán (ve spojení s dalšími propagačními prvky), může se stát důležitou součástí propagačního stylu firmy.

GRAFICKÉ NÁVRHY